Kamerové systémy (CCTV)

Kamerové systémy (CCTV)

Kamerové systémy (CCTV) sú súborom zariadení umožňujúcich monitorovanie záujmovej oblasti. Skladá sa z kamier, záznamového zariadenia a sledovacieho pracoviska. Kamery zaisťujú zdroj údajov, záznamové zariadenie tieto dáta ukladá pre neskoršie využitie a sledovacie pracovisko slúži na sledovanie živého obrazu z jednotlivých kamier alebo prehrávanie skôr uložených záznamov. Niektoré kamerové systémy môžu pracovať len ako online sledovací systém a záznamové zariadenie pre svoje fungovanie nepotrebujú. Vyžadujú však pre svoje fungovanie obsluhu, ktorá nepretržite sleduje živý obraz kamier a vyhodnocuje aktuálne dianie.

Na účely moderného kamerového systému sa používajú už výhradne digitálne IP kamery. Ako sledovacie pracovisko postačí počítač s monitorom, notebook, tablet alebo mobilný telefón. Záznamové zariadenie je spravidla tvorené diskovým poľom, ktorého kapacita je priamo úmerná rozsiahlosti kamerového systému. Kamerové systémy je možné rozšíriť aj o ďalšie špecifické zariadenia ako externé IR prisvetlenie, senzory, reproduktory alebo servery s programom pre inteligentnú analýzu obrazu.


V rámci služby poskytujeme

  • Projekciu
  • Realizáciu
  • Odborné skúšky a prehliadky
  • Opravy
  • Údržbu
  • Pripájanie na PCO
Hotline: 0910 858 949