Inžiniering

Inžiniering

Projektovanie elektrických zariadení

Potrebujete projekt elektroinštalácie pre rodinný dom, byt alebo iný objekt? Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti spracovania projektovej dokumentácie elektroinštalácie. Navrhneme varianty technického riešenia podľa danej situácie a Vašich požiadaviek.


Súčasti projektovania

  • Navrhnutie ponukovej ceny projektu
  • Technologické vybavenie objektu - podľa neho riešenie jednotlivých rozvodov
  • Požiadavky na rozvádzač - súčinnosť s projektantmi ďalších rozvodov a investorom
  • Predbežný odhad výkonových bilancií
  • Bod pripojenia (OOK)
  • Projektová dokumentácia prípojky NN
Hotline: 0910 858 949