Služby

Služby

Elektrické vedenie je elektrická inštalácia kabeláže a pridružených zariadení, ako sú vypínače, rozvádzače, zásuvky a svietidlá v štruktúre. Zapojenie podlieha bezpečnostným normám pre návrh a inštaláciu.

Hotline: 0910 858 949